After Sales Procedure Tomtom

Contacten:

Website:
http://nl.support.tomtom.com/

Telefoon:
+32 (0)78 25 01 56

RMA Procedure:

U kan uw defecte toestel bij ons aanmelden voor herstelling, of u kan u toestel zelf aanmelden via de tomtom support website / klantendienst.

Garantie:

WAT ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT

TomTom International B.V. (“TomTom”) garandeert u dat de Hardware onder normaal gebruik geen fabricage- en materiaalfouten zal vertonen (“Gebreken”) gedurende een periode van twee (2) jaar na de datum waarop u de Hardware hebt aangeschaft (“Garantieperiode”). Gedurende de Garantieperiode zal de Hardware naar keuze van TomTom worden vervangen of gerepareerd (“Beperkte Garantie”) zonder onderdeel- of arbeidskosten voor u.

Deze Beperkte Garantie geldt slechts voor de vervanging van de Hardware. Indien de Hardware wordt gerepareerd nadat de Garantieperiode is verstreken, zal de Garantieperiode voor de reparatie zes (6) maanden na de reparatiedatum komen te vervallen.

WAT NIET ONDER DE DEKKING VAN DEZE GARANTIE VALT

De Beperkte Garantie geldt niet voor normale slijtage, geldt niet indien de Hardware wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door TomTom is geautoriseerd, en dekt niet de vervanging of het herstel van enige Hardware of enig onderdeel daarvan indien beschadigd door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies bij de Hardware, veronachtzaming of verkeerde toepassing. De Beperkte Garantie geldt niet voor fysieke schade aan de behuizing van de Hardware. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op enige meegeleverde software of software die geïnstalleerd kan worden op de Hardware