Specifiek Absorptie Tempo / Specific Absorption Rate

Wat is de SAR/SAT-waarde?

SAR/SAT (Specific Absorption Rate / Specifiek Absorptie Tempo) is een maat voor de energie die elektromagnetische golven aan het lichaam afgeven. Hoe hoger de SAR/SAT, hoe meer energie wordt afgegeven aan het lichaam. De SAR/SAT-waarde geeft een indicatie over de maximaal hoeveelheid warmte die opgewekt wordt in het hoofd door de omzetting van de energie uitgezonden door de gsm. Europa legt op dat alle gsm-toestellen, inclusief smartphones, niet meer dan 2 W/kg mogen uitzenden. De redenering is dat alle gsm-toestellen beneden deze norm veilig zijn voor de consument. Het CE-teken op een mobiele telefoon is een bewijs dat een gsm is getest en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

In België ligt de SAR-waarde van de huidige gsm-toestellen tussen 0,2 en 1,6 W/kg. De waarden verschillen enorm tussen toestellen, ook binnen het gamma van één en dezelfde fabrikant. Het is niet zo dat oudere gsm’s of smartphones een hogere SAR/SAT hebben dan nieuwe toestellen. 

U kunt kijken tot welke categorie uw mobiele telefoon behoort. De laagste SAR/SAT-waarden zitten in de categorie A, de hoogste in de categorie E. 

- A: SAR/SAT < 0,4 W/kg, 
- B: 0,4 = SAR/SAT < 0,8 W/kg, 
- C: SAT 0,8 = SAR/SAT < 1,2 W/kg, 
- D: 1,2 = SAR/SAT < 1,6 W/kg, 
- E: 1,6 = SAR/SAT = 2 W/kg. 

In welke mate is SAR/SAT relevant bij de aankoop van een nieuwe gsm?

De maximale SAR/SAT-waarde zegt niets over de reële blootstelling aan straling tijdens het bellen. Het maximum kan alleen gehaald worden als men in de slechtst mogelijke omstandigheden belt en de gsm zijn volle vermogen nodig heeft. In de praktijk haalt een gsm echter zelden dat maximum. Een gsm past automatisch het zendvermogen aan en zendt uit op het minimale vermogen dat noodzakelijk is om een kwalitatieve verbinding te onderhouden. 

Als uw gsm een goed bereik heeft (alle streepjes zijn vol), dan moet hij minder krachtige signalen uitzenden om contact te houden. Hoe beter de ontvangst, hoe lager de SAR/SAT. Volgens een onderzoek uitgevoerd door het IARC3, zendt een mobiele telefoon gedurende 40% van zijn beltijd uit op het maximale vermogen. Het gemiddelde zendvermogen bedraagt ongeveer de helft van het maximale vermogen. 

Mobiele telefoon die via UMTS (het 3G-netwerk) kunnen bellen, zoals smartphones, hebben over het algemeen een veel kleiner gemiddeld zendvermogen. De 3G-netwerken zijn veel efficiënter. Het gemiddelde zendvermogen van zulke mobiele telefoon bedraagt dan niet de helft van de maximale waarde, maar slechts enkele procenten, wel op voorwaarde dat de 3G-ontvangst overal goed is. Bij de slechte ontvangst binnen het 3G-netwerk, schakelt de mobiele telefoon over op het klassieke gsm-netwerk (2G-netwerk). 

Een gsm-toestel met een hoge SAR/SAT-waarde geeft dus niet noodzakelijk meer energie af dan een toestel met een lage SAR-waarde. Alles is afhankelijk van hoeveel moeite het toestel moet doen om een zendantenne te bereiken. 
De SAR/SAT-waarde maakt dus uiteindelijk niet zoveel verschil uit in de hoeveelheid straling die uw GSM uitzendt. Veel belangrijker is hoe, waar en met welke provider u belt.

Overdadige straling vermijden

Er zijn een aantal simpele truukjes om een overdaad aan straling te vermijden.

- Zoek een GSM-Smartphone met een lage SAR/SAT waarde.
- Zoek een operator die een goed bereik heeft op de plaatsen waar u zich het meest bevind.
- Bel met een oortje, bij voorkeur met kabel.
- Plooi een hoedje van zilverpapier en draag dit als u belt. (Niet wetenschappelijk ondersteund, wel grappig!)