Algemene Voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden. U kan de algemene voorwaarden afdrukken (zie onderaan deze pagina).

Identificatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 'Tele Service Center' B.R.M.-Technics BV, tevens handelend onder de handelsnaam: teleservicecenter.be.

'Website' de volgende website, die door Tele Service Center beheerd worden: www.teleservicecenter.be

Identiteit van de verkoper

B.R.M.-Technics BV

Mechelsesteenweg 115

2860 Sint-Katelijne-Waver - Antwerpen

E-mailadres: info@teleservicecenter.be

Telefoonnummer: 015 56 00 56

Ondernemingsnummer: 0443 157 564

Rekeningnummer: BE78 7350 5309 7986

Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tele Service Center aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, Maestro, overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je betaalgegevens en verzendgegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: per post, afhalen in de winkel en heb je de mogelijkheid te kiezen of er cadeau's besteld worden. Daarna kies je de betalingstransactie; per overschrijving of Bancontact/Mister Cash. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift 'Plaats bestelling' of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

Herroepingsrecht

Uitsluiting Herroepingsrecht

Je begrijpt vast dat je de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

 • Laptops, GSM-Toestellen, Smartphones, Softwarepakketten, inktcartridges, tonercassettes alsook enig ander product waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend. Of als deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
 • Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof waarvan de verpakking is geopend.
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
 • Artikelen zoals oordopjes, in-ear-headsets, ... waarvan de verpakking is geopend. Deze kun je om hygiënische redenen niet ruilen.

De prijs

Verzendkosten,…

Betaling

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen Bancontact/Mister Cash, Maestro, Overschrijving.
 2. Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar zijn.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Conformiteit en Garantie

Al onze garantievoorwaarden zijn zoals voorgeschreven door de fabrikant.
Hierbij volgen we de wettelijke verplichtingen, deze ten alle tijde beschikbaar zijn via de diensten van FOD Economie.

Duur

 1. Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij jouw stilzwijgende overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen jou en Tele Service Center een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. Je kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van twee maanden.

Overmacht

 1. Als er sprake is van een overmachtsituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtsituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 30 dagen terug.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Klachten

Voor klachten kan je terecht op: info@teleservicecenter.be

Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink 'Plaats bestelling', dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


Bestelling in de winkel

Al onze facturen zijn contant te betalen, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 7% opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag, en minimum 25 Euro. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling worden teruggevorderd.

De goederen reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de 8 dagen van de levering. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Al onze garantievoorwaarden zijn zoals voorgeschreven door de fabrikant.